Skip to content →

[RELACJA] Warszawskie Targi Fantastyki 1/4 : Wystawcy planszowi

Cześć, tu Gołomp, dawno mnie nie czy­tal­iś­cie co? Ter­az może­cie nadro­bić z naw­iązką 😉 Dzisi­aj zaczy­namy ser­ię postów związanych z naszym małym wypa­dem, baw­cie się dobrze :).

Leave a Comment

Kasa i Spluwy — Ile warta jest duma gangstera?

Kasa i spluwy to zde­cy­dowanie ulu­bione przed­mio­ty każdego gang­stera. Brak kasy? Idziemy napaść bank. Brak spluw? Właśnie napadliśmy na bank, więc jest z czego kupić.…Tak właśnie wyglą­da życie typowego krymi­nal­isty, w którego wcie­limy się w grze Cush&Guns, dum­nie zaprezen­towanego na pol­skim rynku, przez wydawnict­wo Rebel jako Kasa i Spluwy. Zacznę od tego, że w Cash&Guns udało mi się zagrać gdzieś na początku mojej plan­szówkowej kari­ery (czyli dobre 9 lat temu) i już wtedy cieszyła ona dobrym pomysłem i piankowy­mi pis­to­le­ta­mi! Wiele wprawdzie nie zmieniło się w samej grze, ale o tym dowiecie się już zaraz.

Leave a Comment

Top 10 gier roku 2015

 

Rok 2015 dobiegł już koń­ca. Pod­czas tego okre­su w moim życiu zaszło wiele zmi­an, zarówno tych pozy­ty­wnych, jak i negaty­wnych. Anal­izu­jąc je, zacząłem się zas­tanaw­iać, jak zmienił się sposób postrze­ganie gier plan­szowych przez społeczeńst­wo. Zde­cy­dowanie rzadziej spo­tykam się bowiem z dzi­wny­mi spo­jrzeni­a­mi na wieść o moim hob­by. Puby powoli decy­du­ją się na wzbo­gace­nie ofer­ty rozry­wkowej o gry sto­likowe, a coraz więk­sza licz­ba osób słysząc „plan­szówka” nie myśli już tylko o Chińczyku i pro­ponu­je Car­cas­sonne. Jeżeli trendy dalej będą zmierza­ły w tym kierunku, to kto wie —  może w niedalekiej przyszłoś­ci pod­bi­je­my świat mody kreac­ja­mi w ksz­tał­cie meepli czy buta­mi na wzór kostek. Zapraszam do mojego pry­wat­nego top 10 roku 2015.

Leave a Comment