Skip to content →

[RELACJA] Warszawskie Targi Fantastyki 1/4 : Wystawcy planszowi

Cześć, tu Gołomp, dawno mnie nie czy­tal­iś­cie co? Ter­az może­cie nadro­bić z naw­iązką 😉 Dzisi­aj zaczy­namy ser­ię postów związanych z naszym małym wypa­dem, baw­cie się dobrze :).

Leave a Comment

Hunger — the show, czyli jak mogłeś ukraść mi ostatni owoc!

Upał i skwar są bezl­i­tosne. Pla­ga szczurów zaatakowała obo­zowisko i zniszczyła ostat­nie zapasy kon­serw. Cóż, żeby przetr­wać musisz opuś­cić bez­pieczną stre­fę i udać się na polowanie do dżungli. Czu­jesz się samot­ny i opuszc­zony. Nie tak dawno ktoś, kogo miałeś za przy­ja­ciela, ukradł Two­je owoce i z satys­fakcją zjadł je na Twoich oczach. I nie tylko Twoich, świado­mość poraż­ki przed mil­ion­a­mi widzów jest przytłacza­ją­ca. Czas na spek­taku­larne odbi­cie się od dna. Wyrusza­sz, by zdobyć upragnione mię­so i … przy­pad­kiem strą­casz stosik żetonów, trze­ba prz­er­wać grę, by posprzą­tać.

Zapraszam do przetr­wa­nia razem ze mną w Hunger – the show!

Leave a Comment

Sherlock Holmes kontra prof. Moriarty kontra Cthulhu.

Nie jest to dobry kraj dla bogów, nie wyras­ta­ją tutaj.
Są jak awoka­do próbu­jące ros­nąć w krainie dzikiego ryżu.”
N. Gaiman Amerykańs­cy Bogowie

Neil Gaiman to uznany autor opowiadań, książek, komik­sów, sce­nar­iuszy… Słowem współczes­ny człowiek rene­san­su. Seria obrazkowych his­torii o Sand­manie, na dłu­go zapadła mi w pamięć tak samo jak komiks Mar­vela 1602, w którym prze­nie­siono znanych nam herosów do świa­ta XVII wiecznej Europy. Autor ten lubu­je się w zabaw­ie kon­wencją, miesza­niu stylów, podróżach w cza­sie…

Leave a Comment