Skip to content →

Pyrkon 2018 — Relacja

Kole­jny rok i kole­jny Pyrkon za nami. Na przestrzeni lat z włas­nej per­spek­ty­wy miałem przy­jem­ność śledz­ić rozrost kon­wen­tu z małego ziem­ni­a­ka do potężnego kartofla, którym jest ten fes­ti­w­al. Mój pier­wszy Pyrkon pamię­tam jeszcze gdy odby­wał się w małej szkole, a na dany moment jest to najwięk­sze w Polsce wydarze­nie w tej kat­e­gorii. Jak w tym roku potoczyły się jej losy? Przekon­a­j­cie się sami!

Leave a Comment

Bykon 2017 — Gołomp łapie konwentowego byka za rogi!

Dawno dawno temu, w kujawsko-pomorskiej krainie, za wiocha­mi i za jezio­ra­mi było sobie mias­to Byd­goszcz, co bard­zo chci­ało mieć swój kon­went, który nie będzie przynosił wsty­du, a pokaże klasę. Mieliśmy Maskon 2013, który mimo luzu nie dał rady, zdarzył się nawet Czwórkon 2016, który… był, lecz dobry rok 2016 przyniósł jeszcze pier­wszy Bykon. Był on nadzieją na to, że w Byd­goszcz może mieć swój dopra­cow­any kon­went. Po roku przy­chodzi tytułowa dru­ga edy­c­ja. Najprost­sze pytanie, jak było? Już śpieszę się, aby odpowiedzieć, także zapraszam!

Leave a Comment