Skip to content →

62. Noc Planszówek w Bydgoszczy — Wywiad z Bartłomiejem “Jabbas” Chrobakiem

Dzisi­aj chce­my zaprezen­tować syl­wetkę oso­by, która tak naprawdę wprowadz­iła w Byd­goszczy gry plan­szowe z piwnic do salonów. Bohat­era, na którego lokalny świat graczy czekał. Bohat­era, którego potrze­bował. Twór­cę inic­jaty­wy znanej jako Noce Plan­szówek. Z okazji już 62. edy­cji mieliśmy okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Pry­wat­nie ojciec trój­ki dzieci, lokalny patri­o­ta i społecznik. Właś­ci­ciel Cen­trum Gier Pegaz – sklepu, klubu i wypoży­czal­ni w jed­nym. Przed Wami Bartłomiej “Jab­bas” Chrobak.

Leave a Comment

Bykon 2017 — Gołomp łapie konwentowego byka za rogi!

Dawno dawno temu, w kujawsko-pomorskiej krainie, za wiocha­mi i za jezio­ra­mi było sobie mias­to Byd­goszcz, co bard­zo chci­ało mieć swój kon­went, który nie będzie przynosił wsty­du, a pokaże klasę. Mieliśmy Maskon 2013, który mimo luzu nie dał rady, zdarzył się nawet Czwórkon 2016, który… był, lecz dobry rok 2016 przyniósł jeszcze pier­wszy Bykon. Był on nadzieją na to, że w Byd­goszcz może mieć swój dopra­cow­any kon­went. Po roku przy­chodzi tytułowa dru­ga edy­c­ja. Najprost­sze pytanie, jak było? Już śpieszę się, aby odpowiedzieć, także zapraszam!

Leave a Comment