Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Shingo

Zaczęło się trady­cyjnie: kar­ty oraz inne tytuły, który każdy grał w dziecińst­wie. Na stu­di­ach zna­jo­mi mnie namówili na Mag­ic The Gath­er­ing, więc założyliśmy „pod­wórkową” ligę. Pewnego dnia jed­na oso­ba z naszej pacz­ki przyniósł Munchk­i­na – była to przy­jem­na odmi­ana i początek mojej przy­gody w świecie gier. Niedłu­go potem rozpę­tała się woj­na nuk­lear­na i musi­ałam się ewakuować. Wraz z inny­mi uchodź­ca­mi zasiedlil­iśmy stare bunkry i rozpoczęliśmy nowe, inne życie. Szuka­jąc sobie miejs­ca w społecznoś­ci ocalałych zostałam stalk­erem i zaj­mowałam się przynosze­niem wszel­kich ocalałych dóbr ze zniszc­zonego mias­ta. Patrolu­jąc zonę zawędrowałam na zgliszcza innego osied­la, gdzie nadal pros­per­owało Cen­trum Gier Pegaz. Zdzi­wiona i urad­owana spotkaniem oznak życia weszłam do sklepu. Tam właś­ci­ciel równie szczęśli­wy opowiadał mi o grach i wprowadz­ił w świat nowoczes­nych plan­szówek. Gry wprowadz­iły sporo radoś­ci w ponurym, radioak­ty­wnym świecie. Mój napręd­ce zmon­towany regał zaczął się zapeł­ni­ać gra­mi. Gus­tu­ję głównie w grach eko­nom­icznych, koop­er­a­cyjnych, strate­gicznych i log­icznych. Nasza pacz­ka reg­u­larnie umaw­iała się na obrzeżach zony na plan­szów­ki, poz­na­jąc w krótkim cza­sie wiele tytułów. Wkrótce kumpel, który ciężko pra­cow­ał nad wskrzesze­niem Inter­ne­tu, zapro­ponował utworze­nie ser­wisu The Fel­low­ship of the Board. Od razu się zgodz­iłam, zabrałam mojego AK-47 i pospieszyłam do innej stre­fy żeby wziąć udzi­ał w pro­jek­cie.