Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

6. bierze! – Bycza gra

6. bie­rze! to moja ulu­bio­na gra logicz­na. Zasa­dy niby nie­trud­ne, ale roz­gryw­ka zmu­sza do wysił­ku umy­sło­we­go. Gdy widzia­łem w skle­pie Google Play elek­tro­nicz­ną wer­sję, nie zasta­na­wia­jąc się dłu­go wyda­łem te kil­ka zło­tych. Jeże­li ktoś nie lubi dłu­gie­go glę­dze­nia, to zakup oka­zał się jed­nym z lep­szych, jeże­li cho­dzi o cyfro­we plan­szów­ki. Dla cie­kaw­skich zapra­szam do dal­szej czę­ści tek­stu.

Czytaj dalej...