Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Konkurs!

Wydaw­nic­two Black Monk Games rusza z Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Ja i moja gra”! Od dziś do koń­ca paź­dzier­ni­ka na stro­nę wyda­rze­nia na Face­bo­oku chęt­ni mogą wrzu­cać zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce ich z dowol­ny­mi gra­mi bez prą­du. To, jak będzie wyglą­da­ło zdję­cie, zale­ży tyl­ko i wyłącz­nie od kre­atyw­no­ści uczest­ni­ków kon­kur­su. Powa­ga, zaba­wa, sza­leń­stwo? Czerń i biel czy pełen wachlarz kolo­rów? Wszyst­ko w rękach kon­kur­so­wi­czów! Naj­lep­sze, zda­niem orga­ni­za­to­rów, foto­gra­fie zosta­ną nagrodzone.

Pula nagród zależna jest od liczby uczestników i na tę chwilę przedstawia się następująco:

50 osób – 1 nagro­da (Winy­lo­wa figur­ka Spike’a),

100 osób – 2 nagro­dy (Winy­lo­wa figur­ka Spike’a, Munch­kin Adven­tu­re Time w angiel­skiej wer­sji językowej),
150 osób – 3 nagro­dy (Winy­lo­wa figur­ka Spike’a, Munch­kin Adven­tu­re Time w angiel­skiej wer­sji języ­ko­wej, VuDu),
300 osób – 4 nagro­dy (Winy­lo­wa figur­ka Spike’a, Munch­kin Adven­tu­re Time w angiel­skiej wer­sji języ­ko­wej, VuDu, iGra­nie z Gruzem),
500 osób – 5 nagród (Winy­lo­wa figur­ka Spike’a, Munch­kin Adven­tu­re Time w angiel­skiej wer­sji języ­ko­wej, VuDu, iGra­nie z Gru­zem, Munch­kin Fan­ta­sy Guest Artist Edition),
1000 osób – 6 nagród (Winy­lo­wa figur­ka Spike’a, Munch­kin Adven­tu­re Time w angiel­skiej wer­sji języ­ko­wej, VuDu, iGra­nie z Gru­zem, Munch­kin Fan­ta­sy Guest Artist Edi­tion, Munch­kin­Ma­rvel w angiel­skiej wer­sji językowej).

Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie jed­nak pra­wo do zwięk­sze­nia licz­by nagród, więc war­to zapra­szać zna­jo­mych do udzia­łu w zabawie!

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/909403425857975/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1475240758854865

 

Aleris

Moja przygoda z grami planszowymi zaczęła się już we wczesnej młodości, gdyż w wieku lat siedmiu zacząłem z tatą odkrywać tajniki szachów, Grzybobrania, Eurobiznesu (na którym w końcu każdy się wychował), itp. Powoli przerzuciliśmy się na bardziej zaawansowane jak na lata 90-te produkty firmy MB Parker. Operacja, Upiorne Zamczysko czy Pułapka na myszy do dnia dzisiejszego kurzą się na strychu. Później w moim sercu miejsce dla siebie znalazły RPG-i. Przez długi czas nie myślałem o powrocie do zwykłych gier planszowych. Wszystko zmieniło się, gdy urzekł mnie opis gry pod tytułem Munchkin... Bez dłuższego zastanawiania się zainwestowałem w tę pozycję i tak bardzo wciągnęła moich znajomych - nie raz skracaliśmy sesję, ażeby tylko trochę popsuć sobie nawzajem krwi przy zdobywaniu skarbów i poziomów. Następne wydarzenia potoczyły się niemalże lawinowo. Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegaz, wciągnięcie znajomych... Od zakupu Munchkina mijają niespełna 3 lata. Dziś już wiem czym są gry kooperacyjne, co mi się w grach podoba, a co nie.

Kiedy przyjaciel zapytał mnie czy chcę uczestniczyć w projekcie The Fellowship of the Board (choć jeszcze się tak nie nazywał) nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem ciężki wolumin księgi zaklęć i ruszyłem by wesprzeć dawnego towarzysza.