Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Kiwi: Leć, nielocie, leć! – Nielot, a może as przestworzy?

Zawsze, gdy myślę, że nic w dziedzinie gier zręcznoś­ciowych mnie nie zdzi­wi, wydawnict­wa postara­ją się coś zdzi­ałać Po ostat­nim hicie Flick ‘em up! oraz fenom­e­nal­nym Klask od G3 zobaczyłem, że trochę trze­ba będzie wydać na nowa­torską zręcznoś­ciówkę. Na szczęś­cie Egmont wydał coś taniego i przy­jem­nego w ogry­wa­niu, a mianowicie: Kiwi – Leć, nie­locie, Leć!

Gra opowia­da o Kiwi, które chcą udać się na wyprawę, ale, jako że latać nie umieją, postanaw­ia­ją wskoczyć do skrzyni i odle­cieć razem z trans­portem. W grze staramy się wys­trzeli­wać nasze Kiwi do takiej skrzyni, kto pier­wszy ułoży ze swoich nielotów kwadrat 2x2 wygry­wa (a jego Kiwi szczęśli­wie uda­ją się w podróż życia).

Mechanika

Każdy z graczy dosta­je kil­ka krążków Kiwi oraz wyrzut­nię. Naszym celem jest wstrzeli­wanie krążków do skrzyni (podzielonej na kwadraty) i ułoże­nie naszego koloru Kiwi w kwadrat 2x2 lub poczekanie, aż wszyscy pozbędą się swoich krążków i posi­adanie najwięcej swoich krążków nieprzykry­tych w środ­ku plan­szy.

W prak­tyce zasady mikroza­sad jest mało, więc sporów nie ma, a gra prze­b­ie­ga bard­zo płyn­nie. Gry­wal­ność jest dużym plusem tytułu, a zabawa ze współza­wod­niczenia z inny­mi gracza­mi jak najbardziej idzie na plus.

Wydanie

Wypras­ka pudeł­ka, która służy jako plan­sza, również w tym tytule się sprawdz­iło (podob­nie jak w Mega­wo­jown­ikach). Olbrzy­mi plus dosta­ją tutaj same wyrzut­nie, które dzi­ała­ją dobrze i nie ma obawy, że się zniszczą. Jak zawsze wydawnict­wo Egmont trzy­ma poziom wyko­na­nia w sto­sunku do ceny na wysokim poziomie!

Podsumowanie

Gra Kiwi to ciekawa zręcznoś­ciowa zabawa dobra dla każdego (młodego czy starego). Gry­wal­ność i aż dwa sposo­by na zwycięst­wo potrafią wciągnąć oraz zatrzy­mać przy tytule na wiele gier z rzę­du. Nieste­ty gra nie jest regry­wal­na, ale jak za taką cenę (około 70 zł), moż­na przymknąć na to oko.

 

Plusy:

  • Sto­sunek ceny do wyko­na­nia
  • Dla młod­szych i starszych graczy
  • Gry­wal­ność

 

Minusy:

  • Brak dodatkowych try­bów roz­gry­w­ki
  • Częs­to bardziej będzie się opła­cało poczekać, aż wszyscy gracze pozbędą się Kiwi i poprzykry­wać ich krąż­ki swoi­mi.

.

.

.

.

Serdecznie dzięku­je­my wydawnictwu Egmont za egzem­plarz do recen­zji!

Artur

Mam na imię Artur. Planszòwkami zagrywam się od 8 lat, bo jakoś tak czas przy nich szybciej leci... No wiecie: Wpadłem na chwile, zostałem na dłużej, a teraz mówią do mnie: "szybciej, bo czekam na swoją turę!". Preferuję gry kooperacyjne i kolekcjonerskie gry figurkowe.

Do moich zainteresowań wchodzą też komiksy o amerykańskich superbohaterach, fantastykaoraz anime.