Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Zapraszamy na Copernicon 2016 ;)

Zaprasza­my na Fes­ti­w­al Fan­tasty­ki Coper­ni­con w Toruniu! Coper­ni­con to trzyd­niowe wydarze­nie, odby­wa­jące się w dni­ach 16–19 wrześ­nia na toruńskiej starów­ce, skierowane do miłośników lit­er­atu­ry, gier, pop­kul­tu­ry i fan­tasty­ki w najróżniejszych posta­ci­ach! Coś dla siebie zna­jdą tutaj miłośni­cy książek, filmów, seri­ali, gier wideo oraz plan­szowych. W pro­gramie nie zabraknie prelekcji lit­er­ac­kich, pop­u­larno-naukowych i pop­kul­tur­al­nych, warsz­tatów, pan­eli dyskusyjnych, kon­certów i pokazów. Uli­ca­mi mias­ta prze­jdzie pochód cos­play­erów, w Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej odbędą się wyjątkowe Fan­tasty­czne Tar­gi Pop­kul­tu­ry, na które wstęp jest dar­mowy — oprócz zakupów, zna­j­dować się w nich będzie także Games­room – miejsce, w którym będzie moż­na bezpłat­nie wypoży­czyć i zagrać w gry plan­szowe czy kar­ciane. Na Coper­ni­conie będziecie mieli także okazję zagrać w gry video, larpy i RPG.
Serdecznie zaprasza­my do odwiedzenia Fes­ti­walu nie tylko ludzi zaj­mu­ją­cych swój czas gra­mi i fan­tastyką od wielu lat ale także wszys­t­kich niedziel­nych graczy jak i oso­by, które chci­ały­by doświad­czyć czegoś nowego i posz­erzyć swą wiedzę i zain­tere­sowa­nia. Poza atrakc­ja­mi dla fanów konkret­nych zagad­nień impreza ofer­u­je set­ki godzin pro­gra­mu zaczepi­a­jącego o dziesiąt­ki tem­atyk

Więcej infor­ma­cji na:

www.copernicon.pl

Siedem

Ostatni z legendarnej rasy Adminów...
Czarodziej-Mechanik i egzorcysta drukarek...
Pytacie dlaczego Siedem? Odpowiedź jest prosta, bo Osiem było już zajęte...
Dużo planszówkuje, klepie na komputerze i nadużywa wielokropka... czasem udaje mu się napisać recenzję.