Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Bykon 2016

Gorą­co zaprasza­my na pier­wszą edy­cję Bykonu – Byd­goskiego Kon­wen­tu Mul­ti­fan­do­mowego! Odbędzie się on w dni­ach 19–20 mar­ca w Zes­pole Szkół Medy­cznych przy ul. Swarzewskiego 10 w Byd­goszczy. Kon­went będzie trwał nieprz­er­wanie przez 24 godziny – od godziny 13 w sobotę do godziny 13 w niedzielę.

Będzie to pier­wsza tego typu impreza orga­ni­zowana w Byd­goszczy od lat. Naszym celem jest zin­te­growanie różnorod­nych fan­domów, dlat­ego na Bykonie będziecie mogli odwiedz­ić kil­ka bloków tem­aty­cznych. Pojawi się blok kul­tu­ry azjaty­ck­iej, w którym oczy­wiś­cie nie zabraknie atrakcji ściśle związanych z mangą i ani­me, jak również blok fan­tasty­ki, prelekc­je na tem­at Star Wars, blok LARP-ów, blok gier elek­tron­icznych oraz plan­szowych, a nawet atrakc­je związane z My Lit­tle Pony.

Na tere­nie kon­wen­tu będzie oczy­wiś­cie możli­wość przeno­cow­a­nia, dlat­ego do udzi­ału zaprasza­my serdecznie oso­by nie tylko z Byd­goszczy i okolic, ale również z innych miast i regionów Pol­s­ki. Koszt wejś­ciów­ki to tylko 20 zł, a dla osób, które pojaw­ią się w cos­playu, przewidu­je­my zniż­ki. Na dzień dzisiejszy mamy już zarez­er­wowane wszys­tkie 300 wejś­ciówek, jed­nakże nie martwcie się: na początku mar­ca uru­chomiony dodatkową pulę rez­erwacji, będzie więc jeszcze szansa dla tych, którzy nie zdążyli wysłać zgłoszenia, a chcieli­by przyjść na kon­went.

Nadal przyj­mu­je­my zgłoszenia punk­tów pro­gra­mu do każdego z bloków! Wejś­ciów­ki dla prele­gen­tów są przewidziane poza akredy­tacją ogól­ną, dlat­ego jeśli nie masz zarez­er­wowanego miejs­ca, nadal możesz zgłosić pro­gram i w ten sposób wejść na kon­went. Zre­al­i­zowanie jed­nego punk­tu pro­gra­mu daje 50% zniż­ki, nato­mi­ast oso­by, które przy­go­tu­ją co najm­niej dwa punk­ty pro­gra­mu dostaną pełny zwrot wejś­ciów­ki. Serdecznie zaprasza­my do przy­go­towa­nia swoich atrakcji! Zgłoszenia moż­na wysłać poprzez for­mu­la­rz na nasze stron­ie (link: http://www.bykon.pl/search/label/news) do koń­ca lutego. Zaprasza­my także do śledzenia naszego fanpage’a (link: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=ts ) oraz wydarzenia (link: https://www.facebook.com/events/514547888706246/ ) na Face­booku.

Aleris

Moja przygoda z grami planszowymi zaczęła się już we wczesnej młodości, gdyż w wieku lat siedmiu zacząłem z tatą odkrywać tajniki szachów, Grzybobrania, Eurobiznesu (na którym w końcu każdy się wychował), itp. Powoli przerzuciliśmy się na bardziej zaawansowane jak na lata 90-te produkty firmy MB Parker. Operacja, Upiorne Zamczysko czy Pułapka na myszy do dnia dzisiejszego kurzą się na strychu. Później w moim sercu miejsce dla siebie znalazły RPG-i. Przez długi czas nie myślałem o powrocie do zwykłych gier planszowych. Wszystko zmieniło się, gdy urzekł mnie opis gry pod tytułem Munchkin... Bez dłuższego zastanawiania się zainwestowałem w tę pozycję i tak bardzo wciągnęła moich znajomych - nie raz skracaliśmy sesję, ażeby tylko trochę popsuć sobie nawzajem krwi przy zdobywaniu skarbów i poziomów. Następne wydarzenia potoczyły się niemalże lawinowo. Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegaz, wciągnięcie znajomych... Od zakupu Munchkina mijają niespełna 3 lata. Dziś już wiem czym są gry kooperacyjne, co mi się w grach podoba, a co nie.

Kiedy przyjaciel zapytał mnie czy chcę uczestniczyć w projekcie The Fellowship of the Board (choć jeszcze się tak nie nazywał) nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem ciężki wolumin księgi zaklęć i ruszyłem by wesprzeć dawnego towarzysza.