Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Asmodee przejęte przez Portal!

[UWAGA! Poniższa infor­ma­c­ja to żart na Pri­ma Aprilis]

Kiedy na skrzynce mailowej widzi się taką wiado­mość to serce przyśpiesza i człowiek przeciera oczy. W zeszłym roku przez Asmod­ee zostały prze­jęte dwa duże wydawnict­wa: Days of Won­der i Fan­ta­sy Flight Games. Ter­az Por­tal Games wykon­ał swój ruch i połączył siły z tym wydawnictwem. Ta gli­wic­ka fir­ma ist­nieje na rynku od 15 lat i jest rozpoz­nawal­na w Polsce oraz na świecie. Na jakiej zasadzie odby­wać się będzie współpra­ca? Z maila wyni­ka, że na takiej samych warunk­ach jak Asmod­ee z FFG. Asmod­ee i połąc­zone z tą fir­mą wydawnict­wa będą wchodz­ić w skład grupy Por­tal Group. A zatem gry Asmod­ee pasu­jące do poli­ty­ki Por­talu mogą pojaw­ić się w jego kat­a­logu. Z treś­ci oświad­czenia wyni­ka również, że part­nerzy wydawniczy się nie zmienią (zarówno dla Asmod­ee i Por­talu).

Jed­nak mail nie zaw­iera odpowiedzi na najważniejsze pyta­nia: Jaki to będzie miało wpływ na nowe gry? Czy Por­tal Games i Asmod­ee zmienią swo­je plany wydawnicze? Jak ta decyz­ja odd­zi­ały­wać będzie na rynek? A przede wszys­tkim jak ta sytu­ac­ja wpłynie na klien­ta?

Na pewno najbliższe dni dadzą odpowiedź na te pyta­nia. Pod­py­tałem Ignacego Trzewicz­ka (preze­sa Por­tal Games), aby dowiedzieć się czegoś więcej. Jed­nak ten odpowiedzi­ał, że właśnie krę­ci odcinek vlo­ga poświę­conego w tej spraw­ie. Komen­tarz do tej decyzji ma wid­nieć także na jego blogu Boardgames that tells sto­ry (anglo­języ­czny blog Ignacego).

PowerMilk

Nazywam się PowerMilk. Po kilku latach grania w gry typu Eurobiznes, chińczyk, szachy czy warcaby założyłem bloga z jednym celem: uświadomić światu czym są nowoczesne planszówki. Wiedziałem, że nie podołam sam w tej misji, dlatego inni dołączyli do mojej krucjaty. Teraz razem piszemy o grach planszowych. Dla reszty planszówkowiczów jestem kimś innym… jestem czymś innym.